ePlati – Odsad plaćajte naloge i dohvaćajte izvode izravno iz vašeg računovodstvenog programa

ePlati - Odsad plaćajte naloge i dohvaćajte izvode izravno iz vašeg računovodstvenog programa

U našem programskom rješenju dostupan vam je ePlati koji obuhvaća dvije temeljne platne usluge: uslugu iniciranja plaćanja (PIS Payment Initiation Service) i uslugu dohvaćanja informacija o stanju bankovnog računa (AIS Account Information Services).

Automatizacija plaćanja i praćenja uplata

Usluga iniciranja plaćanja (PIS) inovativna je financijska usluga koja omogućuje poslovnim subjektima zadavanje naloga za plaćanje direktno iz računovodstvenog ili poslovnog programa (ERP-a). Iz računovodstvenog programa kroz ePlati (PIS) se mogu plaćati sve valjane knjigovodstvene isprave koje se evidentiraju i knjiže u računovodstvenom programu, pri čemu se nije potrebno povezivati na svako pojedinačno internetsko bankarstvo jer je pružatelj usluge povezan na sustave svih poslovnih banaka.

AIS (Account Information Services)

Usluga dohvaćanja informacija o stanju računa ePlati (AIS) omogućuje praćenje promjena na svim poslovnim računima tvrtke direktno kroz računovodstveni ili poslovni program (ERP). Informacije o prometu, stavkama prometa po računu i stanju računa tvrtke zaprimaju u stvarnom vremenu, na svoj zahtjev, ili po unaprijed određenom rasporedu.

Aktivacija usluge i korištenje ePlati  dostupni su direktno za vlasnike bankovnih računa, ali i za ovlaštenike po računima u ime klijenta, kao što su računovodstveni i knjigovodstveni servisi.

Financijsko-tehnološke usluge poput ePlati PIS i AIS dio su europske strategije za jačanje financijskog sektora Unije, kao što su to i internetske usluge plaćanja te druge usluge u oblaku, koje je ranije pružao isključivo financijski sektor.

Pružatelj usluge ePlati unutar našeg programskog rješenja je institucija za platni promet Elektronički računi d.o.o. koja je upisana u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca kao jedina institucija za platni promet licencirana za pružanje usluga PIS i AIS.

Social:

Sve objave